Головний бухгалтер - Гринчук Валентина Василівна

Головний бухгалтер с. АдамівкаНародилася 14 жовтня 1965 року в с. Павлівка, Погребищенського району, Вінницької області в сім’ї колгоспників.

Працює в сільській раді на посаді бухгалтера з 2005 року.

В 2005 року призначена на посаду спеціаліста  ІІ категорії з бухгалтерського обліку Адамівської сільської ради.  На плечі головного бухгалтера Валентини Василівни лягло не лише ведення фінансової документації, але й освоєння комп’ютера, який став необхідним інструментом для роботи.

Завдання та обов’язки головного бухгалтера сільської ради:

  1. Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України « Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», з урахуванням особливостей діяльності сільської ради і технології ведення облікових даних.
  2. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання законів України, постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Указів,  розпоряджень Президента України, постанов та інструктивних матеріалів Міністерства  фінансів України та інших Міністерств і Відомств,  розпоряджень районної ради   та районної держадміністрації, в частині, що стосується обов’язків та повноважень головного бухгалтера сільської ради.
  3. Планує та розробляє сільський бюджет, поточні плани асигнувань на утримання сільської  ради, складає кошторис витрат, розраховує та організовує їх фінансування, готує бюджетну пропозицію на  наступний рік.
  4. Застосовує затвердженні в установленому порядку типові форми первинних облікової документації.
  5. Здійснює облік грошових надходжень, товарно-матеріальних цінностей, забезпечує контроль за правильним використанням коштів у відповідності з цільовим призначенням згідно затверджених кошторисів витрат.
  6. Забезпечує складання достовірної фінансової та статистичної звітності на підставі первинних документів та подання їх у відповідні органи  в установлені терміни, використання фонду оплати праці, дотримання встановлених правил обліку та проведення  інвентаризації грошових, товарно-матеріальних цінностей,  основних фондів, розрахунків і платіжних зобов’язань, списання у встановлені терміни дебіторської заборгованості, та кредиторської заборгованості, дотримання фінансової дисципліни, правильність нарахування та перерахування податків до державного бюджету та інших платежів.
  7. Здійснює аналіз фінансово-господарської діяльності з метою виявлення резервів, запобігання втратам. Систематизує та забезпечує зберігання документів бухгалтерського обліку та звітності.