У К Р А Ї Н А

 

     У К Р А Ї Н А

Адамівська  сільська  рада

Погребищенський  район

Вінницька  область

Р І Ш Е  Н Н Я       С Е С І Ї        №  182

19позачергової  сесії 7 скликання                              с.Адамівка

                 від 6 лютого 2017 року.

     Про внесення змін до рішення Адамівської сільської ради від 26.01.2015року № 355  «Про встановлення  плати за землю на території Адамівської сільської ради» та затвердження положення про механізм справляння та порядок зарахування до сільського бюджету   сум  плати за землю   в Адамівській сільській раді ( зі змінами).

Відповідно до ч.1  ст.143 Конституції України, п.24 ч.1 ст.26, ч.1,ч.5 ст.59, ст.69 Закону  України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Законів України №1791 від 20.12.2016року « Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році », №1797 від 21.12.2016 р.« Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні »,   з метою  врегулювання відносин, що виникають у сфері справляння місцевих податків, приведення у відповідність положень рішення сільської ради до вимог чинного законодавства України у сфері справляння податків і зборів,   враховуючи висновок погодження    постійної  комісії    з  питань  бюджету та соціально-економічного розвитку  сільська  рада   ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до рішення Адамівської сільської ради від 26.01.2015року № 355  «Про встановлення  плати за землю на території Адамівської сільської ради» та затвердження положення про механізм справляння та порядок зарахування до сільського бюджету   сум  плати за землю   в Адамівській сільській раді зі змінами , а саме: Викласти в новій редакції положення про механізм справляння та порядок зарахування до сільського бюджету   сум  плати за землю   в Адамівській сільській раді згідно з додатком 1     

2.Це рішення набуває чинності  з моменту його офіційного оприлюднення.

 3. Оприлюднити дане рішення  на офіційному сайті сільської ради.

                            4.Копію даного рішення  у десятиденний строк  з дня його оприлюднення надіслати  у

                           Погребищенське відділення  Калинівської  ОДПІ ГУ ДФС у Віннницькій області. 

                           6.Вважати таким, що втратило чинність рішення  сесії сільської ради 6скликання   від  26січня  

                                 2015року № 355.   

7.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Сільський голова                        В.М.Вовченко

                                                                                                                                                               

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Додаток до рішення 19позачергової сесії сільської ради

                                                                    _7_ скликання від 06.02.2017 року №                                                                    

ПОЛОЖЕННЯ

Про механізм справляння та порядок зарахування до сільського бюджету                          сум  плати за землю  в Адамівській  сільській раді

  Це положення визначає механізм встановлення, справляння і скасування,  а також порядок зарахування до бюджету сум плати за землю в Адамівськійсільській раді, права, обов'язки і відповідальність платників податку та органів, які відповідають за справляння податку і порядок зарахування коштів податку до сільського бюджету.

1. Загальні положення.

             1.1.Відповідно до ст.265 Податкового кодексу України  плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельну ділянку)  являється одним із складових податку на майно, встановлюється відповідно ст.269-289 Податкового кодексу України та  зараховується до  сільського  бюджету,  платниками у порядку і на умовах, що визначаються Податковим кодексом України та цим Положенням

2. Платники земельного податку

           3.1 Платниками  податку є :

3.1.1 Власники земельних ділянок, земельних часток ;

3.1.2.Землекористувачі.

3.Об’єкти оподаткування земельним податком

         3.1.Об'єктами оподаткування є:

         3.1.1.земельні ділянки, які перебувають у власності абокористуванні;

         3.1.2. земельні частки, які перебувають у власності.

                    4. База оподаткування земельним податком

         4.1.Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України та цим Положенням.

         4.2. Рішення  сільської ради щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянокрозташованих у межах села Адамівка та селище Погребище Перше офіційно оприлюднюється до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

5. Ставка земельного податку

            5.1.Встановити ставку земельного податку заземельні ділянкина території  Адамівської сільської ради, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)  ,у розмірі3 відсотки від їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування 1 відсоток від нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь  1 відсоток від їх нормативної грошової оцінки.

         5.2.Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено, у тому числі за сільськогосподарські угіддя встановлюється у розмірі  5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

        5.3.Для фізичних осіб:

-землі житлової забудови  -  0,1 відсотоквід  нормативної грошової оцінки

-рілля, сіножаті,багаторічні насадження - 0,5 відсотка від  нормативної грошової оцінки

                                         6. Пільги  щодо сплати  земельного податку

        6.1. Від сплати земельного податку з 01.01.2017 року звільняються  фізичні особи:

        6.1.1 інваліди першої і другої групи;

       6.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18

років;

       6.1.3. пенсіонери (за віком);

       6.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

      6.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

      6.1.6.Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 6.1 даного пункту, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

61.7. Якщо фізична особа, визначена у пункті 6.1 цієї статті, має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельної ділянки для застосування пільги.

 Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву.

      6.1.8.для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

      6.1.9.для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  у селі - не більш як 0,25 гектара;

     6.1.10. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

     6.1.11. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

     6.1.12. Від сплати податку звільняються на період діїєдиного податку четвертої групивласники земельних ділянок, земельних часток та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток  в оренду платникуєдиного податку четвертої групи.

6.2.Від сплати земельного податку з 01.01.2017 рокузвільняються юридичні особи :

      6.2.1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

     6.2.2. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно доЗакону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов'язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

       6.2.3. бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

6.2.4. заповідники, у тому числі історико-культурні, національні природні парки, заказники (крім мисливських), парки державної та комунальної власності, регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні і зоологічні парки, пам'ятки природи, заповідні урочища та парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва;

6.2.5. дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ;

6.2.6. органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

6.2.7. дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України незалежно від їх підпорядкованості, у тому числі дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій;

6.2.8. релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, за земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності, а також благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків;

6.2.11. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

6.2.12. підприємства, установи, організації, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, у тому числі аероклуби та авіаційно-спортивні клуби Товариства сприяння обороні України, - за земельні ділянки, на яких розміщені спортивні споруди, що використовуються для проведення всеукраїнських, міжнародних змагань та навчально-тренувального процесу збірних команд України з видів спорту та підготовки спортивного резерву, бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;

6.2.13 державні та комунальні заклади санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку, а також дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів України , які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій , які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

6.2.14 державні та комунальні центри олімпійської підготовки , шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоровя населення. , центрів з розвитку фізичної культури та спорту інвалідів , дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. За земельні ділянки,на яких розміщені їх  спортивні споруди.

        6.3. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком:

      6.3.1.Не сплачується податок за:

      6.3.1.1. земельні ділянкидержавних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

      6.3.1.2.землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування- землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій(часток) належить державі;

      6.3.1.3.земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

      6.3.1.4 земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі;

      6.3.1.5. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

7. Особливості оподаткування платою за землю

        7.1. Орган місцевого самоврядування встановлює ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.

Орган місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подає відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.

Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

       7.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

        7.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам,дошкільним,загальноосвітнім навчальним закладамнезалежно від форм власності і джерел фінансування.

8. Податковий період для плати за землю

         8.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

         8.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власностіта/або користуванняна нові земельні ділянкиможе бути меншим 12 місяців).

9.Порядок обчислення плати за землю

          9.1. Підставою для нарахування земельного податкує дані державного земельного кадастру.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майноу сфері будівництва,щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а такожза запитом відповідного контролюючого органуза місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

        9.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного рокуподають відповідному контролюючому органуза місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

         9.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітнуподаткову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

        9.4. За нововідведені земельні ділянкиабо за новоукладеними договорами оренди земліплатник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

          9.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішенняпро внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58  Податкового кодексуУкраїни.

У разі переходу права власностіна земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий органнадсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

          9.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової територіїкожному з таких осіб:

1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власностікількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

          9.7. Юридична особазменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 281.1 статті 281 цього Кодексуза земельні ділянки, що знаходяться у їх власностіабо постійному користуванніі входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

Такий порядок такожпоширюється на визначення податкових зобов'язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

                                   10.Строк сплати плати за землю

         10.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власностіабо права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

        10.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

        10.3. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій деклараціїна поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

         10.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведеніземельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

         10.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

         10.6. При переході права власностіна будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

          10.7. У разі надання воренду земельних ділянок(у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладеннядоговору оренди земельної ділянкиабо з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

          10.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової територіїз дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

11. Орендна плата

        11.1. Підставою для нарахування орендної платиза земельну ділянкує договір оренди такої земельної ділянкиоформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органуза місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий органпро укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

        11.2. Платником орендної платиє орендар земельної ділянки.

        11.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

        11.4. Розмір та умови внесення орендної плативстановлюються у договорі орендиміж орендодавцем (власником) і орендарем.

        11.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

        11.5.1. не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки;

        11.5.2. не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

        11.6. Плата за суборенду земельних ділянокне може перевищувати орендної плати.

        11.7. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог розділу 8- 10 даного Положення.

12. Індексація нормативної грошової оцінки земель

         12.1. Для визначення розміру податку та орендної плативикористовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин,здійснює управління у сфері оцінки земель та земельних ділянок.

          12.2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин,за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року, що визначається за формулою:

Кi = І : 100,

де І - індекс споживчих цін за попередній рік.

У разі якщо індекс споживчих цін не перевищує 100відсотків, такий індекс застосовується із значенням 100.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель.

           12.3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин,  обласна  державна адміністрації не пізніше 15 січня поточного року забезпечують інформування центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику,і власників землі та землекористувачів про щорічну індексацію нормативної грошової оцінки земель.

 

      

            Сільський  голова                           Вовченко В.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

Адамівська  сільська  рада

Погребищенський  район

Вінницька  область

Р І Ш Е  Н Н Я       С Е С І Ї        № 183

19позачергової сесії  7 скликання                                                         с.Адамівка

від  6 лютого 2017 року.                              

Про внесення змін до рішення Адамівської  сільської ради   від 15.01.2016року № 52 Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та затвердження Порядку їх справляння ( зі змінами).         

Відповідно до ч.1  ст.143 Конституції України, п.24 ч.1 ст.26, ч.1,ч.5 ст.59, ст.69 Закону  України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Законів України №1791 від 20.12.2016року « Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році », №1797 від 21.12.2016 р.« Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні »,   з метою  врегулювання відносин, що виникають у сфері справляння місцевих податків, приведення у відповідність положень рішення сільської ради до вимог чинного законодавства України у сфері справляння податків і зборів,   враховуючи висновок погодження    постійної  комісії    з  питань  бюджету та соціально-економічного розвитку  сільська  рада   ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до рішення  Адамівської сільської ради Погребищенського району Вінницької області  від 15.01.2016 року № 52 «Про встановлення податку   на нерухоме майно,  відмінне  від  земельної  ділянки та затвердження Порядку їх справляння ( зі змінами),а саме  :Викласти в новій редакції Порядок справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельного податку  згідно з додатком  1.    

 3. Оприлюднити дане рішення  на офіційному сайті сільської ради.

                            4.Копію даного рішення  у десятиденний строк  з дня його оприлюднення надіслати  у

                           Погребищенське відділення  Калинівської  ОДПІ ГУ ДФС у Віннницькій області. 

                           6.Вважати таким, що втратило чинність рішення  сесії сільської ради 6скликання   від  15січня  

                                 2016року № 52.   

7.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

          

Сільський голова                      В.М.Вовченко

  

Додаток

  до рішення   №183

19 позачергової  сесії  7   скликання

від 06.02.2017 р.

 

                                                        ПОРЯДОК

        СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКУ  НА НЕРУХОМЕ  МАЙНО, ВІДМІННЕ  ВІД  ЗЕМЕЛЬНОГО  ПОДАТКУ

                                          1. Платники податку

1.1.Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

            1.2.Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

            а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

            д)якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 

                          2. Об’єкт оподаткування

2.1.Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його части

                                    2.2. Не є об’єктом оподаткування:

 а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади,  Адамівської сільської ради, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок  відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

 б) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

 в) гуртожитки;

 г) житлова нерухомість, не придатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням   сільської ради;

 д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа,  визнаним  такими  відповідно  до  закону,  дітям - інвалідам,  які

виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

 є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж)будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

            к) об’єкти нерухомості,що перебувають у власності релегійних організацій,статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, крім об’єктів нерухомості,яких здійснюється виробнича та господарська діяльність

           л) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування,що використовуються для надання освітніх послуг. 

м).обєкти нежитлової нерухомості державних і комунальних дитячих санаторно-курортних закладів і закладів оздоровлення та відпочинку дітей

н)  об’єкти нежитлової нерухомості спортивного характеру

о)об’єкти нежитлової нерухомості баз  олімпійської та параолімпійської підготовки

п)об’єкти  житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сімям , у яких виховується 5 і більше дітей ( тобто прийомні сімї для отримання звільнення житла від податку на нерухомістьб потрібно одночасно виховувати п’ятеро та більше дітей, власних і прийомних віком до 18-ти років, а також дітей які навчаються на денній формі навчання, але не довше ніж до 23 років).

                                   3. База оподаткування

            3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

 

                            4. Пільги із сплати податку

         4.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх  кількості – на 120 кв. метрів ;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх   часток), -  на  180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

4.2.Адамівська сільська рада може встановлювати пільги з податку, що сплачується на території сільської ради  з об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

Пільги з податку, що сплачується  на території села з об’єктів житлової нерухомості для фізичних осіб не надаються на   :                                                                                                                                                                                     а)об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності)

б)об’єкт/об’єкти  оподаткування ,якщо площа такого,/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неподаткової площі.

 

                               5. Ставка податку

            5.1. Встановити наступні ставкидля об’єктів житлової  нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються  у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування  а саме :

 

 

 

Типи об’єктів житлової нерухомості

Ставка податку, (відсотки від мін. зароб. плати встановленої законом на 01 .01 звітного подат. року)

1.

Житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень

0,1%.

2.

Квартира   -  ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання

0,1%

3.

Прибудова  до  житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну

 0,1% 

4.

Котедж- одно-, півтораповерховийбудинок невеликої  житлової  площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною  ділянкою

 0,5%

5.

Садові  будинки- будинки для літнього (сезонного) використання, які  в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання  не 

  0,5%

6.

відповідають нормативам, установленим для  житлових будинків

 

7.

Дачні будинки-житловібудинкидля використання протягом року з метою позаміського відпочинку

0,25

 

         5.2.Встановити пільгову ставку для оподаткування об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, які належать до пільгових категорій, зазначених нижче, у розмірі 0 відсотка до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного(податкового)року за 1 кв. м. загальної площі житлової нерухомості, що підлягає оподаткуванню :

        5.2.1.особи, які належать до інвалідів війни відповідно до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії  їх  соціального захисту;

        5.2.2. особи, які належать до учасників бойових дій відповідно до статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії  їх  соціального захисту;

         5.2.3. особи, на яких відповідно  до статті 10 поширюється чанність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії  їх  соціального захисту;

         5.2.4. особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною  відповідно до статті 11 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії  їх  соціального захисту;

          5.2.5. особи, які мають особливі  трудові заслуги перед Україною відповідно до статті 8 Закону України «Про основні засади cоціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»;

          5.2.6. особи,які належать до постраждалих внаслідок аварії на Чернобільській АЕС, віднесених до категорії 1 згідно пункту 1 частини 14 «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чернобільської  катастрофи;

         5.2.7. особи, які під час базового податкового періоду були учасниками Антитерористичної операції;

         5.2.8. особи, яким протягом базового  податкового періоду було призначена субсидія на оплату вартості житлово-комунальних послуг(незалежно від кількості місяців) та,або субсидія на придбання скрапленого газу,твердого або рідкого пічного побутового палива. Пільга надається на період на який було призначено субсидію.

         Така пільгова ставка застосовується лише для одного об’єкта житлової нерухомості (квартири або житлового будинку)

     

 

 

 

 

 

 

 

 

   5.3. Встановити з 01.01.2017р. наступні ставки для оподаткування об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного(податкового)року за 1 кв. м. загальної площі об’єкта ,у  наступних вимірах :

 

 

Типи об’єктів  нежитлової нерухомості

 

Ставка податку,(відсотки від мін. зароб.плати встановленої законом на 01.01. звітного податкового року)

 

1.

Будівлі готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, табори для відпочинку, будинки відпочинку

 0,5%

2.

Будівлі офісні - будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей

  0,5%

3.

Будівлі торговельні - торгові центри, магазини,  універмаги,  павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів

 0,5%

4.

Будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки)

1,0%

5.

Магазини, загальною площею  до 200 кв. метрів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування

0,2%

6.

Гаражі - гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки

 0,25 %

7.

Господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо

 0,03%

8.

Інші будівлі

0,05%

 

   5.4. Розрахунок ставки податку у гривнях щорічно проводить Погребищенське відділення Козятинської МДПІ ДФС  у Вінницькій області.

                                        6. Податковий період

6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

                          7. Порядок обчислення суми податку

7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту  4.1 пункту  4 додатка 1 до рішення та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту 4.1 пункту 4    додатка 1 до рішення та  відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту «в» підпункту 4.1 пункту 4  додатка 1 до рішення  та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів  «б» та «в»  цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

д) за наявності у власника платника податку об’єкта(об’єктів )житлової нерухомості різних видів,у тому числі його частки,що перебуває у власності фізичної – чи юридичної особи – платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів(для квартири) та 500 квадратних метрів (для будинку),сума податку,розрахована відповідно до підпунктів а –г цього підпукту збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку)

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється  органом державної фікальної служби за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

            7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку,   обчисленого   згідно  з  підпунктом   7.1  пункту  7  додатка 1   до рішення, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, Адамівської сільської ради за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 01 липня  року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Органи державної фіскальної службиза місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні органидержавної фіскальної службиза місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють  органи державної фіскальної служби за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

            7.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до  органуфіскальної службиза місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними органівфіскальної службита даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності,  орган фіскальної служби за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

            7.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати  органамфіскальної службивідомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

         7.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 01 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому  Податковим кодексом України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

 8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком

            8.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 01 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

 8.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

                                9. Порядок сплати податку

 9.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до  сільськогобюджету   згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

                             10. Строки сплати податку

 10.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

 а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

 б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

           Інші питання щодо адміністрування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,які не врегульовані даним рішенням, вирішуються відповідно до норм встановлених Податковим кодексом України.

 

Секретар  сільської ради                                О.В. Огірчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                              

У К Р А Ї Н А

Адамівська  сільська  рада

Погребищенський  район

Вінницька  область

Р І Ш Е  Н Н Я       С Е С І Ї        № 185

19позачергової сесії  7 скликання                                                         с.Адамівка

від  6 лютого 2017 року.                                 

«Про внесення змін до рішення  45сесії Адамівської сільської ради 6 скликання від 26 січня 2015 року № 361 «Про внесення змін про встановлення ставок єдиного податку з фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність»  та викладення його у новій редакції   Відповідно до ч.1  ст.143 Конституції України, п.24 ч.1 ст.26, ч.1,ч.5 ст.59, ст.69 Закону  України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Законів України №1791 від 20.12.2016року « Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році », №1797 від 21.12.2016 р.« Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні »,   з метою  врегулювання відносин, що виникають у сфері справляння місцевих податків, приведення у відповідність положень рішення сільської ради до вимог чинного законодавства України у сфері справляння податків і зборів,   враховуючи висновок погодження    постійної  комісії    з  питань  бюджету та соціально-економічного розвитку  сільська  рада   ВИРІШИЛА:

                                                          В И Р І Ш И Л А:

        1.Внести зміни до рішення 45 сесії Адамівської сільської ради 6 скликання від 26 січня 2015 року №3611 «Провнесення змін до рішення сесії про  встановлення ставок єдиного податку з фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність» та  викласти його  у новій редакції наступного змісту: Встановити  ставки  єдиного  податку  для  фізичних  осіб підприємців які  здійснюють господарську діяльність в  залежності  від  виду  діяльності,  діяльність  яких  підпадає  під  дію  статті 291 Податкового кодексу України, з розрахунку на календарний місяць в таких розмірах:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п/п

 

 

Група

плат

ників

єдино

го подат

ку

 

 

КВЕД

 

             

                  

                             Вид діяльності

 

Ставки

Єдиного

Податку у відсотках до

Розміру прожиткового мінімуму ( встановленого законом на на 01.01.звітного року)

 

 

    1

 

Фізичні  особи  -  підприємці,  які  не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж  товарів  з  торговельних  місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання  побутових  послуг  населенню  і обсяг доходу   яких   протягом   календарного  року  не  перевищує 300 000 гривень;

 

 

 

   1.       

     1

01.61

Допоміжна діяльність у рослинництві

   10%

 

   2.

     1

01.62

Допоміжна діяльність у тваринництві 

   10%

 

   3.

     1

02.40

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві

   10%

 

   4.

     1

13.30

 Оздоблення текстильних виробів

    10%

 

   5.

     1

13.92

Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу

   10%

 

   6.

     1

14.13

Виробництво іншого верхнього одягу 

   10%

 

   7.

     1

14.14

Виробництво спіднього одягу

   10%

 

   8.

     1

14.19

Виробництво іншого одягу й  аксесуарів

   10%

 

   9.

     1

15.20

Виробництво взуття

   10%

 

  10.

     1

43.32

 

Установлення столярних виробів    

   10%

 

  11.

     1

45.20

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

   10%

 

  12.

     1

47.81

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями татютюновими виробами 

   10%

 

  13.

     1

  47.82

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям

   10%

 

  14.

     1

  47.89

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами

   10%

 

  15.

     1

74.20

 Діяльність у сфері фотографії

    5%

 

  16.

     1

81.21

 Загальне прибирання будинків

 

    5%

 

  17.

     1

  95.11

Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання

    5%

 

  18.

     1

  95.12

Ремонт обладнання зв'язку(Включає ремонт мобільних телефонів)

    5%

 

  19.

     1

95.23

Ремонт взуття та шкіряних виробів

   5%

 

  20.

     1

95.21

 Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку та зображення

   5%

 

  21.

     1

   95.22

Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання

   5%

 

  22.

     1

95.25

Ремонт годинників і ювелірних виробів

   5%

 

  23.

     1

95.29

 Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

    5%

 

  24.

     1

96.01

 Прання та хімчистка текстильних і хутряних виробів

 

    5%

 

  25.

     1

96.02

 Надання послуг перукарнями та салонами краси

    8%

 

  26.

     1

96.03

 Організування поховань і надання суміжних послуг

    5%

 

  

   2

 

Фізичні особи-підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових,платникам єдиного податку та/або населенню,виробництво та/або продаж товарів,діяльність у сфері  ресторанного господарства за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

-не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах,одночасно не перевищує 10 осіб;

- обсяг доходу не перевищує 1500 000 грн.

   Ставки

Єдиного

Податку у відсотках до

розміру мінімальної заробітної плати( встановленої законом на 01.01.звітного року)

 

 27.

    2

  01.11

Допоміжна діяльність у рослинництві

    10%

 

 28.

    2

  01.12

Вирощування рису

    10%

 

 29.

    2

  01.13

Вирощування овочів та баштанних культур, коренеплодів та бульбоплодів

    10%

 

 30.

    2

  01.15

Вирощування тютюну

    10%

 

 31.

    2

  01.16

Вирощування прядивних культур

    10%

 

 32.

    2

  01.19

Вирощування інших однорічних і дворічних культур

    10%

 

 33.

    2

  01.21

Вирощування винограду

    10%

 

 34.

    2

  03.22

Прісноводне рибництво (аквакультура)

    10%

 

 35.

 

  01.24

Вирощування зерняткових та кісточкових фруктів

    10%

 

 36.

    2

  01.25

Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев та чагарників

    10%

 

 37.

    2

  01.28

Вирощування пряних, ароматичних та лікарських культур

    10%

 

 38.

    2

  01.63

Післяурожайна діяльність

    10%

 

 39.

    2

  01.64

Оброблення насіння для відтворення

    10%

 

 40.

    2

  01.49

Розведення інших тварин

    10%

 

 41.

    2

  01.46

Розведення свиней

    10%

 

 42.

    2

  01.47

Розведення свійської птиці

    10%

 

 43.

    2

01.50

Змішане сільське господарство

    10%

 

 44.

    2

01.61

Допоміжна діяльність у рослинництві

    15%

 

 45.

    2

01.62

Допоміжна діяльність у тваринництві

    15%

 

 46.

    2

02.40

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві

    15%

 

 47.

    2

03.12

Прісноводне рибальство

    10%

 

 48.

    2

10.61

Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості

    10%

 

 49.

    2

13.30

Оздоблення текстильних виробів  особистого вжитку

   10%

 

 50.

    2

13.92

Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу

    15%

 

 51.

    2

14.13

Виробництво іншого верхнього одягу   

    15%

 

 52.

    2

14.14

Виробництво спіднього одягу

    15%

 

 53.

    2

14.19

Виробництво іншого одягу й  аксесуарів

    15%

 

 54.

    2

15.20

Виробництво взуття

    15%

 

 55.

    2

  16.10

Лісопильне та стругальне виробництво

    15%

 

 56.

    2

  16.22

Виробництво щитового паркету

    10%

 

 57.

    2

  16.23

Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій  і столярних виробів

    10%

 

 58.

    2

   22.19

Виробництво інших ґумових виробів

     5%

 

 59.

    2

   23.61

Виготовленнявиробів із бетону для будівництва

    10%

 

 60.

    2

   23.69

Виробництво інших виробів із бетону, гіпсу та цементу

    10%

 

 61.

    2

    23.70

 Різання, оброблення та оздобленнядекоративного та будівельного каменю

    10%

 

 62.

    2.

    25.11.

Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій

    15%

 

 63.

    2

  25.12

Виробництво металевих дверей і вікон

    15%

 

 64.

    2

    31.09

 Виробництво інших меблів

    10%

 

 65.

    2

   32.91

Виробництво мітел і щіток

     5%

 

 66.

    2

   33.12

Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення

    12%

 

 67.

    2

   33.19

Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устатковання

    12%

 

 68.

    2

   33.20

Установлення та монтаж машин і устатковання

    12%

 

 69.

    2

 36.00

Забір, очищення та постачання води 

    15%

 

 70.

2

 38.11

Збирання безпечних відходів

    10%

 

 71.

    2

 41.20

Будівництво житлових і нежитлових будівель 

    20%

 

 72.

    2

 42.21

Будівництво трубопроводів

    20%

 

 73.

    2

 43.21

Електромонтажні роботи

    15%

 

 74.

    2

 43.31

Штукатурні роботи

    15%

 

 75.

    2

   43.32

 

Установлення столярних виробів (Включає монтаж (установлення)  металевих вікон, дверей, воріт  власного виробництва.)

    15%

 

 76.

    2

 43.34

Малярні роботи та скління

    15%

 

 77.

    2

   43.91

Покрівельні роботи

     10%

 

 78.

    2

 45.11

Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами

    20%

 

 79.

    2

 45.20

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

    15%   

 

 80.

    2

 45.32

Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

    15%

 

 81.

    2

 45.40

Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування та ремонт мотоциклів

    20%

 

 82.

    2

 46.11

Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами

    15%

 

 

 83.

    2

 46.18

Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами

    15%

 

 84.

    2

 46.19

 

Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

    15%

 

 85.

    2

 46.21

Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

   20%

 

 86.

    2

 46.61

Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткованням

   20%

 

 87.

    2

 46.75

Оптова торгівля хімічними продуктами

   20%

 

 88.

    2

 46.90

Неспеціалізована оптова торгівля 

   20%

 

 89.

    2

 47.11

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 

 

    15%

 

 90.

    2

 47.19

Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах

    15%

 

 91.

    2

 47.42

Роздрібна торгівля  телекомунікаційним устаткованням у спеціалізованих магазинах

   20%

 

 92.

    2

 47.52

Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах 

    15%

 

 93.

    2

   47.53

Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах

   20%

 

 94.

    2

 47.61

Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах

   15%

 

 95.

    2

   47.64

Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах

   20%

 

 96.

    2

   47.65

Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах

   20%

 

 97.

    2

 47.73

Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах

    15%

 

 98.

    2

   47.76

Роздрібна торгівля  квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах

   20%

 

 99.

    2

   47.78

Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах

   20%

 

 100.

    2

  47.79

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах 

   15%

 

 101.

      2

  47.81

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами

   15%

 

 102.

    2

47.82

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям

   20%

 

 103.

    2

47.89

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами

   20%

 

 104.

    2.

    47.91

Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет

   20%

 

 105.

    2

    47.99

Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами

   10%

 

         106.

    2

  49.31

Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення 

   20%

 

 

107.

    2

 49.32

Надання послуг таксі

   15%

 

  108.

    2

 49.39

Інший пасажирський наземний транспорт, не віднесений до інших угруповань

   10%

 

109.

    2

 49.41

Діяльність вантажного автомобільного транспорту

   15%

 

110.       

    2

 52.29

Інша допоміжна діяльність у галузі транспорту

   15%

 

111.

    2

  55.10

Діяльність готелів і подібних засобів із тимчасового розміщування

   10%

 

112.

    2

  56.21

Постачання готових страв для подій

   10%

 

113.

    2

  56.29

Інша діяльність із постачання готових страв

   15%

 

114.

    2

   58.21

Видання комп'ютерних ігор

    15%

 

115.

    2

   58.29

Видання іншого програмного забезпечення

    15%

 

116.

    2

 59.11

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм

    10%

 

117.

    2

 59.20

Видання звукозаписів

   20%

 

118.

    2

 62.01

Комп'ютерне програмування

   15%

 

119.

    2

 62.02

Консультування з питань інформатизації

   10%

 

120.

    2

  62.03

Діяльність із керування комп'ютерним устаткованням

   15%

 

121.

    2

  63.11

Оброблення даних, надання послуг із розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність

   15%

 

122.

    2

   63.99

Надання інших інформаційних послуг, не віднесених до інших угруповань

    8%

 

123.

    2

 68.20

Надання в оренду та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна(житлові приміщення,загальна площа яких не перевищує 100кв.м.,нежитлові приміщення(споруди,будівлі та/або їх частини,загальна площа яких не перевищує 300 кв.м.

   10%

 

124.

    2

   69.10

Діяльність у сфері права    (Включає надання консультацій щодо судово-правових питань суб'єктами без статусу адвоката.)

    20%

 

125.

    2

  70.22

Консультування з питань комерційної діяльності й керування

    8%

 

126.

    2.

   71.11

Діяльність у сфері архітектури

   15%

 

127.

    2

   71.12

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із технічного консультування в цих сферах

    8%

 

128.

    2

 73.11

Рекламні агентства

   15%

 

129.

    2

 73.12

Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації

   15%

 

130.

    2

73.20

Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

   10%

 

131.

   2

   74.10

Спеціалізована діяльність із дизайну

     8%

 

132.

   2

 74.20

Діяльність у сфері фотографії

    8%

 

133.

   2

 74.30

Надання послуг із перекладу 

   10%

 

134.

   2

   74.90

Інша професійна, наукова та технічна діяльність, не віднесена до інших угруповань

   8%

 

135.

   2

 75.00

Ветеринарна діяльність

    10%

 

136.

   2

 77.11

Надання в орендуавтомобілів і легкових автотранспортних засобів

   10%

 

137.

   2

 77.12

Надання в орендувантажних автомобілів

   10%

 

138.

 

   2

 77.31

Надання в орендусільськогосподарських машин і устатковання

   15%

 

139.

   2

 77.33

Надання в орендуофісних машин і устатковання, включаючи комп'ютери

   20%

 

140.

   2

   77.39

Надання в орендуінших машин, устатковання та товарів, не віднесених до інших угруповань

   10%

 

141.

   2

   82.30

Організуванняконгресів і торговельних виставок

    10%

 

142.

   2

   82.99

Надання інших допоміжних комерційних послуг, не віднесених до інших угруповань

    10%

 

143.

2

    85.32

Професійно-технічна освіта

    10%

 

144.

2

    85.51

Освіта у сфері спорту та відпочинку

    10%

 

145.

2

    85.52

Освіта у сфері культури

    10%

 

146.

2

    85.59

Інші види освіти, не віднесені до інших угруповань

    10%

 

147.

2

  86.21

 

Загальна медична практика

    8%

 

148.

2

  86.22

Спеціалізована  медична практика

    8%

 

149.

2

  86.23

Стоматологічна практика

    8%

 

150.

2

  86.90

Інша діяльність у сфері охорони здоров”я людини

    8%

 

151.

2

 88.10

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для людей похилого віку та інвалідів 

    8%

 

152.

2

 90.01

Театральна та концертна діяльність

    10%

 

153.

2

 90.03

Індивідуальна мистецька діяльність 

    10%

 

154.

2

 93.12

Діяльність спортивних клубів

    10%

 

155.

2

 93.13

Діяльність фітнес-центрів

    10%

 

156.

     2

   95.11

Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання

   10%

 

157.

     2

   95.12

Ремонт обладнання зв'язку(Включає ремонт мобільних телефонів)

   10%

 

158.

     2

 95.21

Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку та зображення

   10%

 

159.

     2

 95.22

Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання

   10%

 

160.

     2

 

 95.23

Ремонт взуття та шкіряних виробів   

   10%

 

161.

     2

   95.24

Ремонтмеблів і домашнього начиння

    10%

 

162.

     2

 95.25

Ремонт годинників і ювелірних виробів

   15%

 

163.

     2

 95.29

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

   10%

 

164.

2

 96.01

Прання та хімчистка текстильних і хутряних виробів  

    10%

 

165.

2

 96.02

Надання послуг перукарнями та салонами краси

    15%

 

166.

2

 96.03.

Організування поховань і надання суміжних послуг

    10%

 

                     

    

      2.Суб»єкти підприємницької діяльності фізичні особи-платники  єдиного податку першої та другої груп  сплачують єдиний податок  шляхом здійснення авансового внеску   не пізніше  20 числа (включно) поточного  місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити оплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік ), але не більш як до кінця поточного звітного року.

      3.Сплата єдиного податку здійснюється за місцем податкової адреси.

      4.Платники єдиного податку першої та другої груп та платники єдиного податку , ведуть книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.      Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються Міністерством фінансів України . 

      5.Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої  та другої групи є календарний рік.

      6.Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.             

     7. Платники  єдиного  податку  першої  групи  подають  до органу державної податкової служби податкову  декларацію  платника єдиного  податку  у  строк,  встановлений  для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні  авансові  внески,  визначені  пунктом  295.1 статті 295 Податкового кодексуУкраїни. Така податкова декларація  подається,  якщо  платник  єдиного податку  не  допустив  перевищення  протягом  року  обсягу доходу, визначеного у  пункті  291.4  статті  291  Податкового  КодексуУкраїни,  та/або самостійно  не  перейшов  на  сплату  єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного  податку  другої  або  третьої групи.

      8. Платники   єдиного  податку  другої   групи подають до органу державної податкової служби податкову декларацію платника  єдиного  податку у строки,  встановлені Податковим кодексом України .

       9.Податкова декларація  подається  до  органу  державної податкової служби за місцем податкової адреси.

      10.У разі здійснення платниками єдиного податку першої та другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

      11. У разі здійснення платниками єдиного податку першої та другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений цією статтею для відповідної групи таких платників єдиного податку.

     12.Суб»єкти підприємницької діяльності-фізичні особи зобов»язані у передбачених законом випадках і порядку одержати ліцензію на здійснення певних видів господарської діяльності.

      13.Копію рішення про встановлення  ставок єдиного податку у десятиденний строк  з дня його оприлюднення надіслати  у Погребищенське відділення  Калинівської ОДПІ..  

      14.Вважати таким, що втратило чинність рішення 45 сесії сільської ради 6 скликання   від 26.01.2015 року  № 361 ««Про внесення змін до рішення сесії про встановлення    ставок  єдиного податку  з  фізичних  осіб – суб’єктів            підприємницької діяльності»

      15.Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію з питань бюджету та соціально-економічного розвитку .

 

Сільський голова                                     В.М.Вовченко

 

 

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

Адамівська  сільська  рада

Погребищенський  район

Вінницька  область

Р І Ш Е  Н Н Я       С Е С І Ї        №  184

19 позачергової сесії 7 скликання                                                         с.Адамівка

від  6 лютого 2017 року.                          

Про внесення змін до рішення 5 сесії 7 скликання  Адамівської  сільської ради   від 15.01.2016 року № 53    «Про встановлення транспортного податку та затвердження порядку їх справляння( зі змінами).                      

Відповідно до ч.1  ст.143 Конституції України, п.24 ч.1 ст.26, ч.1,ч.5 ст.59, ст.69 Закону  України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Законів України №1791 від 20.12.2016року « Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році », №1797 від 21.12.2016 р.« Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні »,   з метою  врегулювання відносин, що виникають у сфері справляння місцевих податків, приведення у відповідність положень рішення сільської ради до вимог чинного законодавства України у сфері справляння податків і зборів,   враховуючи висновок погодження    постійної  комісії    з  питань  бюджету та соціально-економічного розвитку  сільська  рада   ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до рішення 5 сесії 7 скликання  Адамівської  сільської ради   від 15.01.2016 року № 53    «Про встановлення транспортного податку та затвердження порядку їх справляння( зі змінами), а саме Викласти у новій редакції  Положення про порядок   справляння транспортного податку  на території Адамівської сільської ради Погребищенського району Вінницької області на  2017 рік 

3.Це рішення набирає чинності з моменту його офіційного оприлюднення.

                            4.Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті сільської ради

                          5.Копію даного рішення  у десятиденний строк  з дня його оприлюднення надіслати  у

                           Погребищенське відділення  Калинівської  ОДПІ ГУ ДФС у Віннницькій області. 

                           6.Вважати таким, що втратило чинність рішення  5сесії сільської ради 7скликання   від  15січня  

                                 2016року № 53.   

7.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

Сільський голова                       Вовченко В.М.

Додаток 1

до рішення №184

19 позачергової сесії 7 скликання

від 06.02.2017 р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК

                           СПРАВЛЯННЯ ТРАНСПОРТНОГО ПОДАТКУ

1. Платники податку

 1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, які є об’єктом оподаткування згідно з розділом 2 цього порядку.

2. Об'єкт оподаткування

2.1 Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

 Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального";

3. База оподаткування

Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до пункту 2.1 цього Порядку.

4. Ставка податку

4.1. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до пункту 2.1 цього Порядку

5. Податковий (звітний) період

5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

6. Порядок обчислення та сплати податку

6.1. Обчислення суми податку з об'єктів оподаткування фізичних осіб  на території сільської ради здійснюється  місцевим фіскальним органом за місцем реєстрації платника податку.

6.2. Податкові повідомлення – рішення про сплати сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачуться фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення – рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлення-рішень про сплату податку фізичними особами - нерезедентами здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об'єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

6.3 Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 01 січня звітного року і 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об'єкта оподаткування декларацію за встановленою формою.

Щодо об'єктів оподаткування, придбаних юридичною особою протягом року, декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

6.4 У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування – починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об'єкт.

6.5 За об'єктом оподаткування , придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

7. Порядок сплати податку

7.1 Податок сплачується за місцем реєстрації об'єктів оподаткування і зараховується до бюджету міста.

 

8.Строки сплати податку

8.1 Транспортний податок сплачується:

 а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податковою повідомлення-рішення;

 б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає, за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

Секретар сільської ради                         Огірчук О.В.

Адамівська  сільська  рада

 

Погребищенський  район

Вінницька  область

Р І Ш Е  Н Н Я       С Е С І Ї        №  117

12 позачергової  сесії  7 скликання                                            с.Адамівка

від  21 вересня  2016року 

 

 

 

Про затвердження тендерного комітету з організації та проведення процедурних закупівель товарів, робіт  та послуг за   державні  кошти Адамівськоїсільської ради та Положення про тендерний  комітет .

          Для організації та проведення процедур закупівель,відповідно до Закону України »Про публічні закупівлі «, Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30.03.2016р. №557 «Про затвердження примірного Положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб)»,керуючись ст.ст.25,26,59,73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,сільська рада ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити склад тендерного комітету  з організації та проведення процедурних закупівель товарів, робіт та послуг за  державні кошти Адамівської сільської ради.  додаток 1

  

2.Затвердити Положення про тендерний комітет Адамівськоїсільської ради.

 

  

 

 

                         Сільський голова                         Вовченко В.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      Додаток1

 До рішення 12 позачергової сесії 7 скликання 

 

                                                        СКЛАД                                                                           

тендерного комітету  з організації та проведення процедурних закупівель товарів, робіт та послуг за  державні кошти Адамівської сільської ради.

 

              1.Вовченко Віктор Миколайович– голова тендерного комітету

 

               2.Гринчук Валентина Василівна– заступник голови тендерного комітету

 

               3.Огірчук Олена Віталіївна– секретар тендерного комітету

 

               4.Івасина Галина Михайлівна– член тендерного комітету

 

              5.     Пшенична Людмила Володимирівна      - член тендерного комітету

 

 

                      Секретар сільської ради                            Огірчук О.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Додаток 2

  до рішення 12-ї позачергової сесії Адамиівської сільської ради 7скликання від 21.09.2016 року

      

Положення про тендерний комітет Адамівської сільської ради Погребищенського району Вінницької області

I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до статей 8 і 11 Закону "Про публічні закупівлі" (далі - Закон) і визначає правовий статус, загальні організаційні та процедурні засади діяльності тендерного комітету та уповноваженої особи (осіб), а також їх права, обов'язки та відповідальність.

1.2. Тендерний комітет (далі - комітет) - службові (посадові) та інші особи Адамівської сільської ради призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із Законом.

1.3. Уповноважена особа (особи) - службова, посадова та інша фізична особа замовника, визначена відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із Законом на підставі власного розпорядчого рішення або трудового договору (контракту).

1.4. Замовником не може бути одночасно визначено відповідальними за організацію та проведення одних і тих самих процедур закупівель тендерний комітет та уповноважену особу (осіб).

1.5. Метою створення комітету є організація та проведення процедур закупівель на засадах колегіальності та неупередженості.

1.6. Метою діяльності уповноваженої особи (осіб) є організація та проведення процедур закупівлі в інтересах Адамівської сільської ради на засадах об'єктивності та неупередженості.

1.7. Комітет і уповноважена особа (особи) у своїй діяльності керуються Законом, іншими нормативно-правовими актами з питань публічних закупівель та цим Положенням.

II. Засади діяльності тендерного комітету

2.1. Адамівськасільська рада Вінницької області для організації та проведення процедур закупівель може утворити один або декілька комітетів у залежності від особливостей своєї діяльності.

Склад комітету, зміни до складу та положення про нього затверджуються рішенням Адамівської сільської ради. До складу комітету входять не менше п'яти осіб. У разі якщо кількість службових (посадових) осіб у штатній чисельності працівників замовника є менше ніж п'ять осіб, до складу комітету мають входити всі службові (посадові) особи замовника.

2.2. До складу комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників, члени їхніх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати міської, районної у місті, районної, обласної ради.

Членство в комітеті не повинно створювати конфлікт між інтересами замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об'єктивність і неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.

2.3. Керівництво роботою комітету здійснює його голова, який призначається Адамівською сільською радоюта може мати право на підписання договорів про закупівлю у разі надання таких повноважень замовником, оформлених відповідно до законодавства.

2.4. Голова комітету призначає заступника (заступників) голови, секретаря з числа членів комітету та визначає функції кожного члена комітету.

У разі відсутності голови комітету його обов'язки виконує заступник голови комітету (якщо призначено кількох заступників голови комітету, то голова визначає серед них виконуючого обов'язки голови комітету на період своєї відсутності).

За відсутності секретаря комітету його обов'язки виконує інший член комітету, визначений його головою.

Рішення голови комітету щодо призначення заступника (заступників) голови та секретаря комітету, визначення функцій кожного члена комітету та вирішення інших питань заносяться до протоколу засідання комітету.

2.5. Формою роботи комітету є засідання, яке є правомочним за присутності на ньому не менше двох третин членів комітету.

Засідання комітету скликаються головою комітету та проводяться у разі потреби.

Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні комітету, та порядок денний доводяться до відома членів комітету до початку засідання.

2.6. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комітету, приймаються простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос голови комітету є вирішальним.

Рішення комітету оформлюється протоколом, який підписується всіма членами комітету, присутніми на засіданні. У рішенні відображаються результати поіменного голосування членів комітету, присутніх на його засіданні, з кожного питання.

У разі відмови члена комітету підписати протокол про це зазначається у протоколі з обґрунтуванням причин відмови.

2.7. Комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель.

У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:

планування закупівель, складання та затвердження річного плану закупівель;

здійснення вибору процедури закупівлі та її проведення;

забезпечення рівних умов для всіх учасників, об'єктивний та чесний вибір переможця;

забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом;

забезпечення оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель відповідно доЗакону;

надання роз'яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівель, щодо змісту тендерної документації у разі отримання відповідних запитів;

здійснення інших дій, передбачених Законом.

2.8. Голова, секретар та інші члени комітету можуть пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель.

2.9. Члени комітету мають право:

брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби у товарах, роботах та послугах, що будуть закуповуватися;

аналізувати та/або отримувати інформацію щодо виконання договорів, укладених відповідно до Закону;

виносити питання на розгляд комітету;

прийняти рішення з оформленням відповідного протоколу комітету щодо необхідності виправлення технічних (механічних, формальних) помилок, допущених при внесенні інформації про закупівлю, яка оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу;

одержувати від структурних підрозділів замовника інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель;

уносити свою окрему думку до протоколів засідань комітету;

ініціювати створення робочих груп з числа службових (посадових) та інших осіб структурних підрозділів замовника з метою складання технічних вимог до предмета закупівлі, підготовки проектів договорів тощо;

здійснювати інші дії, передбачені Законом.

2.10. Члени комітету зобов'язані:

брати участь у всіх його засіданнях особисто;

організовувати та проводити процедури закупівель;

забезпечувати рівні умови для всіх учасників, об'єктивний та чесний вибір переможця;

дотримуватися норм законодавства у сфері публічних закупівель та цього Положення;

здійснювати інші дії, передбачені Законом.

2.11. Голова комітету:

організовує роботу комітету;

приймає рішення щодо проведення засідань комітету;

визначає дату і місце проведення засідань комітету;

пропонує порядок денний засідань комітету;

веде засідання комітету;

уносить на розгляд керівника замовника пропозиції щодо змін у складі комітету;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

2.12. Секретар комітету забезпечує:

ведення та оформлення протоколів засідань комітету;

оперативне інформування членів комітету стосовно організаційних питань його діяльності;

за дорученням голови комітету виконання іншої організаційної роботи;

зберігання документів щодо здійснення публічних закупівель;

дотримання вимог законодавства з питань діловодства під час роботи з документами;

розміщення інформації про публічні закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу через авторизовані електронні майданчики;

виконання інших повноважень відповідно до законодавства.

2.13. Голова комітету несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій.

2.14. За порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до Закону, члени комітету несуть відповідальність згідно із законами України.

 

2.15. Голова та секретар комітету несуть відповідальність за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель для загального доступу.

III. Засади діяльності та вимоги до уповноваженої особи (осіб)

3.1. Уповноважена особа здійснює діяльність на підставі рішення (наказу) Адамівськоїсільської ради Вінницької області або трудового договору (контракту) у відповідності до норм трудового законодавства.

У разі укладення трудового договору такий договір може укладатися на встановлений чи невизначений строк за погодженням Адамівською сільської ради Вінницької області та уповноваженої особи (осіб) або на час організації та проведення процедур (процедури) закупівель.

Уповноважена особа (особи) може мати право на підписання договорів про закупівлю у разі надання Адамівською сільською радою Вінницької області таких повноважень, оформлених відповідно до законодавства.

3.2. Не можуть визначатися уповноваженими особами посадові особи та представники учасників, члени їхніх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати міської, районної у місті, районної, обласної ради.

3.3. Під час організації та проведення процедур закупівель уповноважена особа (особи) не повинна створювати конфлікт між інтересами замовника та учасників чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об'єктивність і неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.

У разі наявності зазначеного конфлікту уповноважена особа (особи) інформує про це Замовника, як(а)ий приймає відповідне рішення щодо проведення процедури без участі такої особи.

3.4. Адамівськасільська рада Вінницької області має право визначити одну, двох чи більше уповноважених осіб у залежності від обсягів закупівель.

3.5. У разі визначення однієї уповноваженої особи  сільська радамає право визначити особу, яка буде виконувати обов'язки уповноваженої особи в разі її відсутності (під час перебування на лікарняному, у відрядженні або відпустці).

3.6. Уповноважена особа (особи) повинна мати:

вищу освіту;

не менше двох років досвіду роботи у сфері закупівель;

належний обсяг знань чинного законодавства у сфері публічних закупівель та практику його застосування.

У залежності від обсягів та предмета закупівлі уповноваженій особі (особам) доцільно орієнтуватися в одному чи декількох питаннях:

в основах сучасного маркетингу, кон'юнктурі ринків товарів, робіт і послуг та факторах, що впливають на її формування, а також джерелах інформації про ринкову кон'юнктуру;

у чинних стандартах та технічних умовах товарів, робіт і послуг, які закуповуються Педосівською сільською радою;

у видах, істотних умовах та особливостях укладення догорів про закупівлю товарів, робіт і послуг тощо.

3.7. Оплата праці уповноваженої особи (осіб) здійснюється на підставі законів та інших нормативно-правових актів України, генеральної, галузевих, регіональних угод, колективних договорів. Розмір заробітної плати уповноваженої особи (осіб) визначається у трудовому договорі (контракті) відповідно до вимог законодавства.

3.8. У разі визначення двох і більше уповноважених осіб Педосівська сільська радаможе прийняти рішення щодо створення відповідного окремого структурного підрозділу та визначити керівника, який організовує роботу такого підрозділу.

3.9. Уповноважена особа (особи) під час виконання своїх функцій керується наступними принципами:

добросовісна конкуренція серед учасників;

максимальна економія та ефективність;

відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівлі;

недискримінація учасників;

об'єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій;

запобігання корупційним діям і зловживанням.

3.10. Уповноважена особа (особи):

складає та затверджує річний план закупівель;

здійснює вибір процедури закупівлі;

проводить процедури закупівель;

забезпечує рівні умови для всіх учасників, об'єктивний та чесний вибір переможця;

забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом;

забезпечує оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель відповідно до вимог Закону;

представляє інтереси замовника з питань, пов'язаних із здійсненням закупівель, зокрема під час перевірок і контрольних заходів, розгляду скарг і судових справ;

надає в установлений строк необхідні документи та відповідні пояснення;

аналізує виконання договорів, укладених згідно із Законом;

здійснює інші дії, передбачені Законом, трудовим договором (контрактом) або розпорядчим рішенням замовника.

3.11. Уповноважена особа (особи) має право:

брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби в товарах, роботах і послугах, що будуть закуповуватися;

пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель;

ініціювати створення робочих груп з числа службових (посадових) та інших осіб структурних підрозділів сільської ради з метою складання технічних вимог до предмета закупівлі, оцінки поданих тендерних пропозицій, підготовки проектів договорів тощо;

приймати рішення, узгоджувати проекти документів, зокрема договору про закупівлю з метою забезпечення його відповідності умовам процедури закупівлі, та підписувати в межах своєї компетенції відповідні документи;

вимагати та отримувати від службових осіб і підрозділів Адамівської сільської ради інформацію та документи, необхідні для виконання завдань (функцій), пов'язаних з організацією та проведенням процедур закупівель;

брати участь у проведенні нарад, зборів з питань, пов'язаних з функціональними обов'язками уповноваженої особи (осіб);

давати роз'яснення і консультації структурним підрозділам замовника в межах своїх повноважень з питань, що належать до компетенції уповноваженої особи (осіб);

здійснювати інші дії, передбачені Законом.

3.12. Уповноважені особа (особи) зобов'язана:

дотримуватися норм чинного законодавства у сфері публічних закупівель та цього Положення;

організовувати та проводити процедури закупівель;

забезпечувати рівні умови для всіх учасників процедур закупівель;

у встановленому Законом порядку визначати переможців процедур закупівель.

3.13. Уповноважена особа (особи) несе персональну відповідальність:

за прийняті нею рішення і вчинені дії (бездіяльність) відповідно до законів України;

за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу;

за порушення вимог, визначених Законом у сфері публічних закупівель.

 

Голова тендерного комітету                Вовченко В.М.

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

Адамівська  сільська  рада

 

Погребищенський  район

Вінницька  область

Р І Ш Е  Н Н Я       С Е С І Ї        №  116

12 позачергової  сесії  7 скликання                                            с.Адамівка

від  21 вересня  2016року 

 

         Про затвердження Положення про  впровадження та експлуатацію вАдамівській  сільській раді системиелектронних закупівель.

                               Розглянувши клопотання сільського голови відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про публічні закупівлі», розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.05.2015року №501-р «Про реалізацію пілотного проекту щодо впровадження процедури електронних закупівель товарів», з метою забезпечення прозорості та відкритості закупівель, формування конкретного середовища та запобігання проявам корупції і зловживання службовим становищем сільська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Положення про впровадження та експлуатацію в Адамівськійсільській раді системи електронних закупівель, що додається.

2.Встановити, що всі товари,роботи і послуги ,вартість яких перевищує суми визначеної Законом України «Про публічні закупівлі» закуповуються розпорядником та одержувачами місцевих коштів в Адамівській сільській раді згідно з Положенням.

3Розмісти це рішення на офіційному веб - сайті сільської ради.

4.Організацію виконання рішення покласти на керівників розпорядників та одержувачів  місцевих коштів установ та підприємств Адамівської сільської ради.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Вовченко В.М.

 

 

 

                Сільський голова                               Вовченко В.М.

 

 

 

 

 

                                       Додаток

   до рішення 12-ї позачергової сесії Адамиівської сільської ради 7скликаннявід 21.09.2016 №116

         

Положення

про впровадження та експлуатацію в Адамівській сільській раді

системи електронних закупівель

1. Загальні положення

1.1. Це Положення встановлює загальний порядок організації придбання товарів, робіт і послуг, очікувана вартість закупівлі яких не перевищує суму, визначену статтею 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

1.2. В даному  Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

електронний майданчик– апаратно-програмний комплекс (програмне забезпечення), що функціонує в мережі Інтернет, який забезпечує замовникам безоплатну реєстрацію та користування сервісами системи електронних закупівель з автоматичним обміном інформацією щодо процесу закупівлі товарів, робіт, послуг на електронних майданчиках;

аукціон– здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця згідно з процедурою, встановленою цим Положенням;

закупівля– придбання замовником товарів, робіт, послуг на електронних майданчиках у порядку, встановленому цим Положенням;

користувач системи– суб’єкт господарювання, який зареєструвався в системі електронних закупівель;

суб’єкт господарювання- учасник процедури закупівель, замовник;

електронна система закупівель- інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує проведення процедур закупівель, створення, розміщення, оприлюднення та обмін інформацією і документами в електронному вигляді, до складу якої входять веб-портал Уповноваженого органу, авторизовані електронні майданчики, між якими забезпечено автоматичний обмін інформацією та документами;

Термін «учасник процедури закупівель» та «замовник» вживаються в цьому Положенні у значенні, наведеному в Законі України «Про публічні закупівлі».

2. Сфера застосування Положення

2.1. Це Положення застосовується до всіх замовників та закупівель товарів, робіт і послуг за умови, що вартість закупівлі товару (товарів), робіт і послуги (послуг) дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та не перевищує для закупівлі товарів і послуг 200 тисяч гривень, а для  робіт - 1 мільйон 500 тисяч гривень.

2.2. Дія цього Положення не поширюється на закупівлю товарів, робіт та послуг:

- з розрахунково-касового обслуговування при здійсненні банківських операцій;

- товарів, робіт і послуг за кошти кредиторів, позик, що надані міжнародними фінансовими організаціями, та тих, що надаються нерезидентами;

- послуг, необхідних для здійснення місцевих запозичень, управління, обслуговування і погашення місцевого боргу;

- банківських послуг;

- адміністративних послуг;

- товарів, робіт і послуг, пов’язаних із участю посадових осіб сільської ради та її виконавчого комітету  у міжнародних заходах з метою представництва села;

- товарів, робіт і послуг, на які встановлено фіксовані та регульовані ціни;

- товарів, робіт і послуг, закупівля яких становить державну таємницю відповідно до Закону України «Про державну таємницю»;

- послуги з організації концертних програм та театральних вистав;

- товарів, робіт і послуг, пов’язаних із участю посадових осіб сільської ради та її виконавчого комітету у загальноміських офіційних заходах з нагоди державних, міських свят та знаменних дат;

- проведення культурно-мистецьких акцій, інформаційно-просвітницьких заходів як в Україні, так і за її межами (виставки, виступи художніх колективів, конференції, виготовлення фільмів, відеороликів);

- проведення учнівських олімпіад, конкурсів, конференцій, міжгалузевих та спортивних заходів тощо;

- аварійні роботи мереж централізованого опалення, гарячого і холодного водопостачання, каналізації, електричних мереж, ліфтового господарства;

- послуг на підставі договору цивільно-правового характеру;

- інші товари, роботи і послуги, перелік яких наведено у ч.3,ч.4 ст.2 Закону України «Про публічні закупівлі»;

- якщо аукціон було двічі відмінено через відсутність пропозицій, на умовах, зазначених в оголошенні про проведення закупівлі.

3. Реєстрація в системі електронних закупівель

3.1. Замовник реєструється в системі у відповідності до регламенту роботи електронного майданчика, обраного ним.

3.2. Замовник має право зареєструватись на декількох електронних майданчиках.

                              4. Порядок здійснення закупівель

4.1. Замовник з метою придбання визначених товарів, робіт, послуг оприлюднює в системі звіт про укладенні договори (звіт про укладений договір).

4.2. В звіті замовник зазначає:

- найменування замовника, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження;

- вартість товару, роботи чи послуги;

- найменування предмета закупівлі та код відповідно до державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-2010, єдиного закупівельного словника CPV, Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013;

- кількість товарів, обсяг робіт, послуг;

- місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;

- строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;

- технічні та/або якісні характеристики закупівлі;

- іншу необхідну інформацію.

4.3. Одночасно з розміщенням звіту замовник повинен оприлюднити в системі повідомлення про рішення укладання договору та договір на придбання товару, виконання робіт, надання послуг.

4.4. Замовник оприлюднює інформацію по закупівлі в системі у строки визначенні Законом України «Про публічні закупівлі».

4.5. У разі винятку замовник керуючись статтею 35 Закону України «Про публічні закупівлі» застосовує переговорну процедуру. Обґрунтування для застосування переговорної процедури замовник використовує відповідно до умов частини другої статті 35 Закону України «Про публічні закупівлі»та укладає договір про закупівлю після проведення переговорів з одним або кількома учасниками. Під час проведення переговорів вимагає від учасника подання ним підтвердженої документально інформації про відповідність кваліфікаційним вимогам відповідно до статті 16 цього Закону.

Має право укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі у строк не раніше ніж через 10 днів (п’ять днів - у разі застосування переговорної процедури закупівлі з підстав, визначених пунктом 3 частини другої цієї статті, а також у разі закупівлі нафти, нафтопродуктів сирих, електричної енергії, послуг з її передання та розподілу, централізованого постачання теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, послуг з централізованого опалення, послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів, телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів, послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення та послуг з перевезення залізничним транспортом загального користування) з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір за результатами застосування переговорної процедури закупівлі.

4.6. У разі технічної та економічної потреби (винятку), маючи за мету отримати конкурентну ціну, замовник застосовує допорогову закупівлю керуючись наказом ДП «Зовнішторгвидав України» вiд 13.04.2016 N35 «Про затвердження Порядку здійснення допороговuх закупівель». Оприлюднює інформацію по закупівлі в системі у строки визначенні Законом України «Про публічні закупівлі».

Договір на придбання товару, робіт, послуг укладається між замовником і переможцем не раніше ніж через 2 робочі дні та не пізніше 20 робочих днів з моменту оприлюднення інформації про визначення переможця, а в разі скорочених закупівель не раніше ніж 1 робочий день та не пізніше 5 робочих днів з моменту оприлюднення інформації про визначення переможця.

Після укладення договору на придбання товарів, робіт, послуг замовник зобов’язаний його оприлюднити в системі протягом 2 робочих днів з моменту його укладення з урахуванням вимог законодавства України.

У випадку неукладення договору протягом строку, визначеного в пункті 4.6 цього Положення, замовник проводить розгляд пропозиції наступного учасника, якого визначила система з тих, що залишилися, та діє у порядку, передбаченому главою 4 цього Положення.

У разі якщо аукціон визнаний таким, що не відбувся в зв’язку з відсутністю пропозицій, замовник повторно оголошує про проведення закупівлі у порядку, передбаченому наказом ДП «Зовнішторгвидав України» вiд 13.04.2016 N35 «Про затвердження Порядку здійснення допорогових закупівель».

4.7. Якщо вартість закупівлі товару (товарів), робіт і послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а для  робіт 1 мільйон 500 тисяч гривень – Замовник проводить відкриті торги згідно статті 20 Закону України «Про публічні закупівлі».

5. Порядок оскарження результатів закупівель

5.1. Користувач Системи, права та інтереси якого порушені в процесі проведення закупівель, має право оскаржити такі рішення, дії або бездіяльність протягом 1 робочого дня з моменту їх вчинення.

5.2. Скарга подається користувачем Системи в електронній формі через сервіс Системи та повинна містити таку інформацію:

- ідентифікаційні дані особи, що подала скаргу (найменування, код ЄДРПОУ- для юридичних осіб-резидентів; ПІБ, місце реєстрації (проживання) - для фізичних осіб; найменування, реєстраційний номер, країна резиденства - для юридичних осіб-нерезидентів);

- номер оголошення про проведення закупівель, які оскаржуються;

- підстави подання скарги (обставини, з яких скаржник вбачає порушення закупівлі);

- вимоги до особи, дії якої оскаржуються, та їх обґрунтування.

5.3. Особа, дії якої оскаржуються, не пізніше 2 робочих днів з моменту реєстрації скарги в Системі та до моменту укладення договору за результатом проведених закупівель, зобов’язана її розглянути з прийняттям рішення про наявність або відсутність порушень закупівлі, заходи, що вживатимуться для їх усунення, та оприлюднити в Системі. У випадку пропуску терміну, скарга може бути залишена без розгляду.

5.4. До розгляду скарги для отримання консультації можуть залучатися експерти та спеціалісти, які не є пов’язаними особами та володіють спеціальними знаннями, необхідними для професійного та неупередженого розгляду скарги.

5.5. Процес розгляду скарги не зупиняє процес проведення закупівель.

                                                    6. Прикінцеві положення

6.1. Це Положення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.

 

Секретар сільської ради                                             О.В.Огірчук

 

У К Р А Ї Н А

Адамівська  сільська  рада

Погребищенський  район

Вінницька  область

Р І Ш Е  Н Н Я       С Е С І Ї        № 25

 3 сесії  7 скликання                                                              с. Адамівка

Від 01 грудня 2015 року

Про перейменування вулиць села Адамівка та селище Погребище Перше Погребищенського району Вінницької області.

Заслухавши інформацію сільського голови, відповіднодо п.41 ч.1 ст.26 , ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та на виконання Закону України  «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»сесія сільської ради

ВИРІШИЛА:                                                                              

1.     Перейменувати наступні вулиці в селі Адамівка Погребищенського району Вінницької області без зміни нумерації будівель:

-         Вулицю Жовтнева на вулицю Дачна

-         Вулицю Чапаєва на вулицю Садова

2.     Перейменувати наступні вулиці в селище Погребище Перше Погребищенського району Вінницької області без зміни нумерації будівель:

-         Вулицю Жовтнева на вулицю Молодіжна

3.     Надіслати рішення сесії в Вінницьку філію Державного підприємства «Національні інформаційні системи»

4.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

Сільський голова                        В.М.Вовченко

У К Р А Ї Н А

Адамівська  сільська  рада

Погребищенський  район

Вінницька  область

Р І Ш Е  Н Н Я       С Е С І Ї        №  53

5 сесії 7 скликання                                                         с.Адамівка

від  15 січня 2016 року.                          

Про внесення змін до рішення Адамівської  сільської ради   від 26.01.2015 року № 358     «Про встановлення транспортного податку та затвердження порядку їх справляння( зі змінами).        

 

      Відповідно до ч.1  ст.143 Конституції України, п.24 ч.1 ст.26, ч.1,ч.5 ст.59 Закону  України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України,  та Закону України № 909-VIIIвід 24.12.2015року «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпеченості збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році»,   з метою  врегулювання відносин, що виникають у сфері справляння місцевих податків, залучення додаткових надходжень коштів до сільського бюджету,     враховуючи   погодження постійної  комісії   з  питань  бюджету та  соціально – економічного  розвитку,  сесія  сільської  ради

                                    ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до рішення  Адамівської сільської ради Погребищенського району Вінницької області  від 26.01. 2015 року № 358«Про встановлення транспортного податку та затвердження порядку їх справляння( зі змінами),а саме  :

1.1.Викласти в новій редакції Порядок справляння транспортного податку  згідно з додатком 1.

2.Це рішення набирає чинності з моменту його офіційного оприлюднення.

3. Оприлюднити дане рішення на інформаційному стенді сільської ради та в газеті «Колос».

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та  соціально - економічного  розвитку.

 

         Сільський  голова                                   В.М.Вовченко

 

Додаток 1

до рішення № 53

5 сесії 7 скликання

від 15.01.2016р.

 

ПОРЯДОК

                           СПРАВЛЯННЯ ТРАНСПОРТНОГО ПОДАТКУ

1. Платники податку

 1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, які є об’єктом оподаткування згідно з розділом 2 цього порядку.

2. Об'єкт оподаткування

2.1 Об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років(включно) та середньо ринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати,встановленої законом на 1 січня податкового(звітного)року.

    Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади,що реалізує державну політаку економічного розвитку, за методикою,затвердженою Кабінетом Міністрів України,виходячи з марки,моделі,року випуску,типу двигуна та розміщується на його офіційному веб-сайті.

3. База оподаткування

3.1 Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до пункту 2.1 цього Порядку.

4. Ставка податку

4.1. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до пункту 2.1 цього Порядку

5. Податковий (звітний) період

5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

6. Порядок обчислення та сплати податку

6.1. Обчислення суми податку з об'єктів оподаткування фізичних осіб  на території сільської ради здійснюється  місцевим фіскальним органом за місцем реєстрації платника податку.

6.2. Податкові повідомлення – рішення про сплати сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачуться фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення – рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлення-рішень про сплату податку фізичними особами - нерезедентами здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об'єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

6.3 Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 01 січня звітного року і 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об'єкта оподаткування декларацію за встановленою формою.

Щодо об'єктів оподаткування, придбаних юридичною особою протягом року, декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

6.4 У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування – починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об'єкт.

6.5 За об'єктом оподаткування , придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

7. Порядок сплати податку

7.1 Податок сплачується за місцем реєстрації об'єктів оподаткування і зараховується до бюджету

8.Строки сплати податку

8.1 Транспортний податок сплачується:

 а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податковою повідомлення-рішення;

 б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає, за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

Секретар  сільської ради                                            О.В.Огірчук

У К Р А Ї Н А

Адамівська  сільська  рада

Погребищенський  район

Вінницька  область

Р І Ш Е  Н Н Я       С Е С І Ї        №  52

5 сесії  7 скликання                                                         с.Адамівка

від  15 січня 2016 року.                              

Про внесення змін до рішення Адамівської  сільської ради   від 26.01.2015 року № 356  Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та затвердження Порядку їх справляння ( зі змінами).           

Відповідно до ч.1  ст.143 Конституції України, п.24 ч.1 ст.26, ч.1,ч.5 ст.59 Закону  України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України,  та Закону України № 909-VIIIвід 24.12.2015року «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпеченості збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році»,   з метою  врегулювання відносин, що виникають у сфері справляння місцевих податків, залучення додаткових надходжень коштів до сільського бюджету,     враховуючи   погодження постійної  комісії   з  питань  бюджету та  соціально – економічного  розвитку,  сесія  сільської  ради

                                    ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до рішення  Адамівської сільської ради Погребищенського району Вінницької області  від 26.01. 2015 року № 356 «Про встановлення податку   на нерухоме майно,  відмінне  від  земельної  ділянкита затвердження Порядку їх справляння ( зі змінами),а саме  :

1.Викласти в новій редакції Порядок справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельного податку  згідно з додатком  1.                 

2.Це рішення набирає чинності з моменту його офіційного оприлюднення.

3. Оприлюднити дане рішення на інформаційному стенді сільської ради та у газеті «Колос».

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та  соціально - економічного  розвитку.

Сільський голова                      В.М.Вовченко